Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – maj 2019. godine

U mjesecu maju 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 124

– Matična knjiga vjenčanih 40

– Matična knjiga umrlih 111

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu