Bosna i Hercegovina uskoro u Programu EU iz oblasti zdravstva vrijednom 5,3 milijardi eura

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara podržalo je priključenje Bosne i Hercegovine Programu EU4Health, čime će Bosna i Hercegovina postati dio najambicioznijeg programa Evropske unije u području zdravstva.

Taj program, s budžetom od 5,3 milijarde eura za period 2021. do 2027. godine, pruža značajnu finansijsku podršku za unapređenje zdravstvenih sistema u zemljama članicama EU i pridruženim članicama.

Sporazum bi trebalo da se primjenjuje od 1. januara 2024., što će omogućiti Bosni i Hercegovini da učestvuje u pozivima iz Programa za 2024. godinu.

Potpisivanjem Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pridruživanju Programu EU4Health, zdravstvenim institucijama i nevladinim organizacijama će biti omogućeno korištenje bespovratnih sredstava iz tog programa EU, što će značajno doprinijeti unapređenju zdravstvenog sektora u BiH.

Programom će biti finansiran širok raspon akcija koje su grupirane u četiri glavne oblasti: pripravnost za krize, promocija zdravlja i prevencija bolesti, zdravstveni sustavi i radna snaga u zdravstvu i digitalno zdravstvo.

Sredstva Programa mogu biti korištena za poboljšanje i podsticanje zdravlja kako bi se smanjilo opterećenje izazvano zaraznim i nezaraznim bolestima, podržavanje promocije zdravlja i prevencije bolesti, smanjenje zdravstvenih nejednakosti, podsticanje zdravog načina života i promociju pristupa zdravstvenoj zaštiti. Predviđeni su i projekti zaštite od prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova i medicinskih proizvoda, jačanje zdravstvenih sistema poboljšanjem njihove otpornosti i slično.

Ministarstvo civilnih poslova će nastaviti koordinirati aktivnosti u vezi s pristupanjem i učešćem Bosne i Hercegovine u Programu EU4Health, u saradnji s nadležnim institucijama u zemlji, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. (Akta.ba)