Obilježeno 20 godina članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe

Stalno predstavništvo Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe u Strazburu obilježilo je danas 20 godina članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe.

Tim povodom organiziran je Okrugli stol na temu suradnje BiH i Vijeća Europe tijekom dva desetljeća. Okrugli stol je otvorio stalni predstavnik BiH pri Vijeću Europe veleposlanik Ivan Orlić, a sudjelovali su  zamjenik glavnog tajnika Vijeća Europe Bjorn Berge, generalni tajnik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, tajnik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe Andreas Kiefer, direktor Odjeljenja za programe u Vijeću Europe Verena Taylor, prvi veleposlanik BiH pri Vijeću Europe Igor Gaon i veleposlanik Europske unije pri Vijeću Europe Meglena Kuneva.

Tom prigodom su analizirani izazovi koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom u provedbi preporuka Vijeća Europe u oblasti ljudskih prava, demokratskih standarda i vladavine zakona.

U sklopu obilježavanja 20. obljetnice članstva BiH u Vijeću Europe na travnjaku ispred ulaza u zgradu Vijeća Europe drvo prijateljstva zasadili su glavni tajnik Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić i veleposlanik Ivan Orlić. Na prigodnoj svečanosti nastupila je Violeta Smajlović-Huart, poznata bh violinistica koja živi i radi u Parizu, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Izvor: vijesti.ba