Reaktiv realizuje radionice “Osnaživanje mladih žena”

Omladinsko udruženje Reaktiv je tokom 2022. godine provelo jedno sveobuhvatno istraživanje o potrebama mladih u Zenici, a na temelju rezultata tog istraživanja u oblasti zdravstva uvidjeli su da više od polovine anketiranih mladih žena nije posjetilo ginekologa, odnosno da ne vodi brigu o svom zdravlju.

Stoga su odlučili da tokom ove godine realizuju šest edukativnih radionca i šest posjeta lokalnim zdravstevnim ustanovama, organizacijama i institucijam kao bi osnažili mlade žene i istakli potrebu za brigom o zdravlju.

Ponukani poprilično lošim rezultatima ovog istraživanja, posebno kada se oni stave u kontekst Evropske unije, odlučili smo da među programske ciljeve u narednom periodu odredimo da jedan od prioriteta bude briga o vlastitom i javnom zdravlju članova naše zajednice. Fokus je na javnom zdavlju, odnosno zdravlju mladih žena u Srednjebosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, jer tokom istraživanja metodom slučajnog uzorka anketorali su 389 mladih osoba, od čega gotovo dvije stotine žena, a više od pola njih je reklo da ne ide ljekaru, pojašnjava Aldnin Alić, aktivista Reaktiva.

Javni poziv je otvoren do 6. maja, tako da je poziv još važeći, a sve troškove modula pokriva udruženje, uz pomoć Američke ambasade u BiH. Poenta cijelog ovog tromjesečnog modula, počevši od 1. juna, jeste da uključene mlade žene osvijeste prvo same sebe kako bi onda mogle to širiti prema svojim vršnjakinjama koliko je bitna briga o vlastitom zdravlju kroz praktične radionice sa zdravstvenim radnicima i osobama koje imaju iskustva u prevenciji i zaštiti zdravlja kako bi mogle biti taj početni kotač u zaštiti vlastitog zdravlja“, kaže Alić, pozivajući mlade žene da se prijave na ovu edukaciju. (S. Gluhić)