“Biblioteka, kulturna ili obrazovna ustanova”

„Biblioteka, kulturna ili obrazovna ustanova“, bila je tema okruglog stola održanog danas u Gradskoj biblioteci Zenica. Ovaj događaj organizovan je u sklopu Međunarodne kulturne manifestacije „Zeničko proljeće“.

Po riječima direktora Gradske biblioteke Zenica, Nermina Ormanovića, cilj je bio potaknuti neka pitanja koja su škakljiva, a ne postavljaju se u javnom diskursu baš često.
„A mislimo da su bitna, da svi o njima razmišljamo u bibliotekarstvu, ali nismo imali priliku da o njima govorimo na ovaj način“, kazao je Ormanović.

Među takvim pitanjima su i status bibliotekarstva i podjela nadležnosti. Za jednog od uvodničara, prof. Dr. Maria Hiberta sa odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, to je i transformacija bibliotekarstva u smislu one digitalne, izgradnja platforme informacijskih usluga i stvaranja korisničkih zajednica.
Kroz današnji dijalog pokušavamo se približti rješenju problema zvanog bibliotekarstvo 21-og stoljeća. Sada smo, na planu efikasnijeg približavanja biblioteka korisnicima, u nekoj vrsti ćorsokaka. Kako preći sa ideje posudbe građe na proizvodnju i kreiranje usluga koje bi trebale doći da se one osluškuju i artikuliraju kroz same korisnike. Da vidimo šta je to što korisnicima treba u javnom prostoru biblioteke i da na bazi toga osmišljavamo programe koji bi vraćali korisnike u biblioteke“, kaže Hibert.

Za Safeta Kubata, aktivistu i osnivača pokreta „Budi promjena“, koji radi na doktoratu iz političke ekologije vrlo je važno stvaranje poveznice između biblioteka i svih oblika društvenog aktivizma.

„Tu trebamo otvoriti neku novu dimenziju u kojoj će ljudi shvatiti da biblioteke nisu samo mjesto posudbe knjiga nego da mogu imati mnogo širu ulogu. To bi trebali biti prostori, prije svega, koji nas pokreću i inspirišu. Prostori koji edukuju mlade ljude i koji treba da stvore prostor za djelovanje i artikulaciju različitih vrsta aktivizma, ne samo ekološkog nego političkog, mirovinskog i svakog drugog“, smatra Kubat.

Safet Kubat kaže kako zenička gradska biblioteka ima taj aktivan pristup kroz različite tribine, ali da forma okupljanja aktera različitih profila može biti šira kroz radionice i pravljenje aktivističkih planova. Današnju plodotvornu diskusiju obogatila je muzička skupina Bobovac sa svojim svitama. (D. Travar)