CCI upozorava: Skupština ZDK danas razmatra „uvođenje bijelog hljeba“ za skupštinske zastupnike

Skupština ZDK danas bi trebalo da razmatra Prijedlog Zakona o platama i naknadama u organima vlasti. Tim povodom, Centri civilnih inicijativa (CCI) podsjećaju zastupnike i javnost da trenutna zakonska rješenja u ovom kantonu mogu ugroziti dosad iskazanu socijalnu osjetljivost i svijest o dubini socio-ekonomskih problema u društvu, teškog položaja građana i potrebi da se političari solidarišu sa građanima koje predstavljaju u institucijama vlasti.

A navedenim zakonom se uvode nove privilegije političara u ovog kantonu. Između ostalog, zakon sadrži prijedlog za profesionalizacijom zastupnika u Skupštini ZDK. Ovo je u potpunoj suprotnosti sa dosadašnjom praksom ove institucije, a koju je CCI, već godinama, isticao kao pozitivan primjer svim drugim institucijama i javno promovisao činjenicu da je Skupština ZDK jedina institucija u kojoj zastupnici ne primaju plate za svoj rad i nisu profesionalno angažovani.

Drugo, smatramo da bi bilo krajnje neodgovorno da institucije vlasti Zeničko-dobojskog kantona, koje su prethodnih godina pokretale inicijativu i snažno se zalagale za ukidanje tzv. ‘‘Bijelog hljeba‘‘, sada prihvate predloženu mogućnost da ovim zakonom bude osigurano pravo na naknadu 12 punih plata nakon prestanka javne funkcije, uz podsjećanje da se i Jasmin Duvnjak, aktuelni predsjedavajući Skupštine ZDK, javno odrekao ove zakonske mogućnosti, nakon okončanja mandata u Parlamentu Federacije BiH, jer se ne mora (i ne treba) uvijek uzimati sve ono što je zakonski omogućeno, pogotovu u trenutnoj situaciji u kojoj živi većina građana ZDK, ali i BiH u cjelini.

Takođe, smatramo da treba detaljno razmotriti i pitanje predloženih otpremnina za izabrane i imenovane dužnosnike, kao i predviđenu naknada za odvojeni život od porodice, za one koji su sa mjestom prebivališta udaljeni najmanje 70 km od sjedišta kantona, kao i naknadu troškova prijevoza do mjesta prebivališta porodice do četiri puta mjesečno, što se, ne uklapa u mjere štednje koje premijer i Vlada ZDK kontinuirano zagovaraju i što CCI podržava kao čin krajnje odgovornog ponašanja prema trošenju budžetskog novca”, navodi CCI u današnjem saopštenju, dodajući da, uprkos kvalitetno provedenoj javnoj raspravi o ovom važnom zakonu i velikom broju kvalitetnih prijedloga i sugestija, u tekstu nema značajnijih korekcija.

Zbog svega toga, iz CCI-a apeluju na zastupnike da pokazani nivo socijalne osjetljivosti zadrže i prilikom uvajanja ovog zakona, te da ne povećavaju i ne uvode nove priviligeje, već da, i ubuduće, ostanu pozitivan primjer političke svijesti i odgovornosti u zemlji kada su u pitanju određene privilegije političara na svim nivoima vlasti.