RAK: Pravilno koristiti uslugu rominga na putovanju

FOTO: telegram.hr

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podsjeća korisnike na pravilnu upotrebu usluga rominga kako ne bi došlo do visokih troškova prilikom korištenja mobilnog telefona.

Prije odlaska u inostranstvo, RAK preporučuje korisnicima da kontaktiraju matičnog mobilnog operatera kako bi se informisali da li imaju u ponudi tarifne opcije koje će im omogućiti korištenje usluga rominga po povoljnijim uslovima.

Radi zaštite od prekomjerne potrošnje mobilnog interneta u romingu, operateri su definisali limite potrošnje.

U saopštenju RAK-a se podsjeća da, na osnovu Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama na Balkanu iz 2019. godine, korisnici mogu pozivati, slati poruke i koristiti mobilni internet po cijenama domaćeg saobraćaja za istu uslugu.

Međutim, u regionu operateri mogu ograničiti količinu korištenja mobilnog interneta u skladu sa politikom primjerenog korištenja.

Operater je obavezan da obavijesti korisnika da li njegov tarifni paket podliježe limitu potrošnje, te koliko limit iznosi.

Do kršenja politike primjerene potrošnje može doći ukoliko korisnik ima veću potrošnju usluga rominga u regionu u odnosu na domaću potrošnju ili duži boravak u zemljama regiona u odnosu na BiH tokom četiri mjeseca.

U tom slučaju, operater može korisniku naplaćivati dodatnu naknadu na domaće maloprodajne cijene za potrošnju usluga rominga, o čemu je obavezan da unaprijed upozori korisnika.

U zemljama van regiona, sav saobraćaj, odnosno odlazni pozivi, dolazni pozivi, poruke i prenos podataka mobilnom mrežom korisniku se obračunava prema cjenovniku operatora u zavisnosti od zone kojoj pripada zemlja u kojoj se korisnik nalazi iz koje poziva, šalje poruke ili koristi prenos podataka mobilnom mrežom, te o odredišnoj zoni, odnosno zemlji, u koju je upućen poziv.

Cijene dolaznih poziva zavise od zone (zemlje) u kojoj se korisnik nalazi.

U trenutku kada korisnik pređe definisane limite potrošnje, operater će korisnike obavijestiti o dostignutom limitu, odnosno privremenoj zabrani usluge, zajedno sa informacijama šta korisnik treba uraditi ako želi da ima uslugu i nakon dostignutog limita.

Ukoliko korisnik, nakon privremene zabrane usluge, samostalno ponovo aktivira uslugu prenosa podataka u romingu, preuzima odgovornost za plaćanje svih troškova.

RAK napominje da operator mora obavijestiti korisnika kada se mobilni uređaj poveže na mobilne mreže van BiH, te savjetuje korisnike da pažljivo prate obavještenja koja dobijaju od operatora, kao i da isključe automatsko traženje mreže u postavkama svog telefona, te koriste ručno traženje mobilne mreže kako bi bilo izbjegnuto automatsko povezivanje mobilnog uređaja na mreže stranih operatera.

Takođe, da bi bilo izbjegnuto korištenje mobilnih podataka u romingu, Agencija savjetuje korisnike da u postavkama uređaja isključe korištenje mobilnih podataka u romingu.

RAK upozorava korisnike da, ukoliko se nalaze u pograničnim područjima u BiH, može doći do dodatnih troškova rominga, odnosno može se dogoditi da telefon automatski promijeni mrežu i pređe na operatera van BiH.

U ovom slučaju korisnik najčešće ne zna da je njegov telefon registrovan na mrežu stranog operatera koji ima domet i u BiH, što može dovesti do visokih troškova, čak i uz minimalno korištenje mobilnog telefona.

Preporuka korisnicima je da u pograničnim područjima postave uređaj na ručni izbor mreže željenog operatora, odnosno operatera čiji je korisnik. Na taj način se sprečava prelazak na mrežu stranog operatera i neželjeno korištenje usluga rominga.

bhrt.ba