Amir Abazović autor djela “Koncesije”

FOTO: Zenicainfo.ba

Amir Abazović je autor djela „Koncesije“, djela koje je stvarano punih 15 godina.

Knjiga je nadasve zanimljivo štivo posvećeno onima koji iščitavaju problem koncescija kao instituta koji je trenutno jako zanimljiv u našem ambijentu.

Pojam koncesije je definisan na način možemo govoriti o definiciji tog pojma, do donošenja direktive Evropske unije 2014-2023. i poslije toga. Šta to zapravo znači? To znači, da je do tada to definisano kao odobrenje za obavljanje djelatnosti realizacije predmeta koncesije, a poslije toga to je ustvari svaki ugovor koji definiše djelatnost dodjele koncesija“, istakao je Amir Abazović, autor djela „Koncesije“.

Amir Abazović

Knjiga je napisana u osam poglavlja. Djelo je namijenjeno onima koji se budu bavili koncesijama za privredno korištenje dobara od općeg interesa.

A to su prije svega ljudi su u državnoj upravi, oni koji rade u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. A posebno, ona može da posluži također i onima koji budu ulazili u postupak dodjele koncesija, znači privrednim subjektima koji se budu zanimali za postupke dodjele koncesije“, dodao je Abazović.

Promocija knjige „Koncesije“ će se održati 29. juna u 13 sati u amfiteatru Politehničkog fakulteta u Zenici. (A. S.)