OU “REaktiv”: Predstavljeni rezultati istraživanja o položaju i potrebama mladih

Zeničko Omladinsko udruženje „Reaktiv“ na današnjoj press konferenciji saopštilo je rezultate istraživanja o položaju i potrebama mladih, provedenog tokom februara i marta među 389 mladih u dobi od 15 do 30 godina života, a na prostoru Grada Zenice.

U ovoj analizi istraženi su problemi i potrebe mladih u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, aktivizma, sigurnosti, mobilnosti mladih, njihovom slobodnom vremenu, kao i pandemiji COVID-a-19.

Ovo je prvo sveobuhvatno istraživanje, koje govori o položaju mladih na ovom prostoru, što je i preduslov da se dalje može raditi na nekim strateškim dokumentima kada je riječ o mladima i pitanjima mladih”, navodi Aldin Alić, koordinator ovog projekta u Udruženju „Reaktiv“, napominjući da Zakon o mladima FBiH prepoznaje da su ovakva istraživanja neophodna i da ih svaki nivo vlasti treba organizovati, a Udruženje „Reaktiv“ sa provedenim  istraživanjem provelo jedan od zakonskih mehanizama.

Rezultati našeg istraživanja pokazuju da su mladi u Zenici, njih skoro 75%, prilično zadovoljni svojom trenutnom situacijom, što je ohrabraćuje, međutim u isto vrijeme više od polovine mladih želi napustiti BiH, a među njima 50% ispistanika izjavilo je da želi trajno napustiti našu zemlju, što je poražavajuće“, ističe Aldin Alić, koordinator ovog projekta u Udruženju „Reaktiv“.

Najviše nezadovoljstva mladi Zenice iskazili su prema situaciji u sportu, pokazalo je istraživanje ovog Udruženja, koje će ovom Udruženju, ali i svim ostalim akterima, koji rade sa mladima, poslužiti da iskoristimo dobijene rezultate kako bi svoje programe i aktivnosti usmjerili ka postizanju boljeg položaja mladih i rješavali njihove probleme, naglašavaju u zeničkom Omladinskom udruženju „Reaktiv“. (V. J.)