FOTO: U Sarajevu promovisana knjiga “Imunitet države od suđenja i izvršenja” autorice doc. dr Ajle Škrbić

U konferencijskoj sali hotela „Evropa“ u Sarajevu, koja je bila premala da primi sve zainteresovane, sinoć je održana promocija knjige „ Imunitet države od suđenja i izvršenja“, doc. dr Ajle Škrbić, doktorice pravnih nauka iz Zenice.

doc.dr Škrbić je kroz svoju knjigu predstavila istraživanje na temu koja je jako aktuelna i značajna, a kojom su se autori sa prostora jezika naroda i narodnosti bivše SFRJ bavili tek usputno i parcijalno. Složeno pitanje imuniteta država od suđenja i izvršenja sve do najnovijeg vremena nije bilo obuhvaćeno ni u udžbenicima međunarodnoga prava na ovim prostorima. Ono je tek usput dotaknuto u nekim zakonskim propisima koja predviđaju najopštija rješenja.

„Ovo je tema o kojoj na jezicima naših naroda nije napisano nijedno sveobuhvatno djelo, a sa sobom nosi dosta kontraverzi, pa čak i zloupotreba, te se nadam da će ova knjiga popuniti jednu veliku prazninu u pravnoj literaturi bivše Jugoslavije“, pojasnila je doc. dr Škrbić razloge zbog kojih se odlučila raditi istraživanje na ovu temu.

„Knjiga je izazvala veliku pažnju javnosti što je prvenstveni cilj svakog autora, pa tako i mene. Nadam se da će mojim kolegama pomoći u teoriji i praksi, a posebno sam ponosna što je knjiga uvrštena u redovnu literaturu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru“, istakla je doc.dr Škrbić, najavljujući i skoro izdanje na engleskom jeziku.

doc.dr Ajla Škrbić

Promotori knjige „Imunitet države od suđenja i izvršenja“ bili su uvaženi prof. dr. Ernest Petrič iz Ljubljane, i akademik prof. dr. Slavo Kukić. Promociju su prisutvovali brojni gosti i zvanice, akademici, studenti, profesori, dekani brojnih bh. univerziteta, te članovi porodice autorice.

Ajla Škrbić  diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, te doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Iza nje je 10 godina iskustva u oblasti međunarodnog i javnog prava. Docentica je na međunarodnoj i javnoj katedri na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, gdje drži predavanja na prvom i drugom ciklusu studija, i gdje je tri puta proglašena najboljim predavačem. Obnaša i funkciju prodekanese za naučno-istraživačku djelatnost i razvoj na istom fakultetu.

Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu BiH za pravne teme, kao i oficijelna edukatorica Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.

Napisala je i objavila veliki broj radova iz oblasti međunarodnog javnog prava širom svijeta, između ostalog u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Južnoj Koreji, Španiji, Makedoniji, Belgiji, Austriji, Azerbejdžanu, Turskoj, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj. Neki od njenih posljednjih članaka uključuju Oxford University Press i Edward Elgar Publishing.