Nova knjiga Ikbala Coge

„Crtice o ženama – istraživačima bosansko-hercegovačke arheologije, 1939-2018“, naslov je knjige koja je ovih dana izašla iz štampe u ediciji Muzeja grada Zenice „Memorija“. Autor je historičar Ikbal Cogo, muzejski savjetnik u ovoj ustanovi.

Edicija „Memorija“ za cilj ima istraživanje života i djela pojedinaca koji su ostavili značajan doprinos u nekoj oblasti. Nova knjiga posvećena je ženama koje su ostavile bitan trag u BH arheologiji ponajviše u periodu od pedesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka. Knjiga je, po riječima njenog autora Ikbala Coge, zamišljena kao leksikon koji može da bude važan doprinos nekoj budućoj sveobuhvatnoj istoriji areheologije u Bosni i Hercegovini. Na više od 300 strana ona donosi posebne natuknice o 35 arheologinja uz poseban omaž pokojnim Branki Raonig i Dušanki Traković koje su radile u zeničkom muzeju.

„Između 1968. i 1972. godine Duđanka Trajković koja je istraživala i provela sistematska istraživanja na području Tišine, Mlinčići, nedaleko od Zenice. Branka Raonig je radila po ugovoru 1968. godine i provela je prva i jedina sistematska istraživanja Vranduka. Na ovaj način smo se kao kolektiv odužili njima dvjema za njihov rad i doprinos našoj lokalnoj zeničkoj arheologiji“, kazao je Cogo.

Ikbal Cogo, autor

 

 

 

 

 

Arheologinje su mnogo radile na terenu što između pedesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka nije bilo nimalo lako obzirom da je tehnologija bila na znatno nižem nivou nego danas. Starijoj generaciji arheologinja Cogo zamjera što rezultate svojih istraživanja nisu dovoljno objavljivale u formi knjiga.

„Posebno mislim na monografske studije. Ta starija generacija je objavila jako puno članaka u stručnim časopisima, kako bosanskim tako i jugoslovenskim. Ali samo nekih desetak ili dvanaest monografija je objavljeno iz pera žena arheologa u BiH što je, po meni, jako malo. Ono što je jedna od poruka mladim kolegicama koje danas rade u arheološkoj struci u BiH jeste da se fokus stavi upravo na objavljivanje rezultata do kojih dođu, posebno u formi monografskih studija jer, to je ono što zapravo ostaje“, dodaje Cogo.

Knjiga „Crtice o ženama istraživačima bosansko – hercegovačke arheologije“ štampana je u malom tiražu, ali je dostavljena na sve relevantne adrese. Autora raduje interes za knjigom iskazan u stručnim krugovima u Beogradu i Zagrebu. Ikbal Cogo je u ediciji „Memorija“ objavio i knjige o Stjepanu Totiću, prvom zeničkom akademskom slikaru te o književnoj sceni u Zenici. (D. Travar)