Dom zdravlja Zenica: U planu izgradnja nove ambulante porodične medicine u Tetovu

JU „Dom zdravlja“ Zenica radi na projektu izgradnje nove ambulante porodične medicine Tetovo.

Izabrani ponuđač Routing d.o.o. Banja Luka radi na idejnom projektu, čiju Vam video prezentaciju dajemo u prilogu.

Nakon izrade idejnog projekta, slijede aktivnosti na izradi glavnog projekta a nakon toga, JU „Dom zdravlja“ Zenica će pokrenuti postupak nabavke radi izbora ponuđača za izgradnju nove ambulante porodične medicine Tetovo.

Izvor: dzz.ba