Obavezna prijava imovine nosilaca javnih funkcija uskoro i u ZDK

U pripremi je Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u ZDK, koji bi se uskoro trebao naći i u skupštinskoj proceduri. Ovaj Zakon bit će jedan od osnovnih alata za borbu protiv korupcije i sukoba insteresa u institucijama u ovome kantonu, a obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija da prijave vlastitu imovinu i prihode.

Na jednoj od nedavno održanih sjednica Vlade ZDK usvojen je Zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona da preispita tekst na kojem se do sada radilo, kada je u pitanju ovaj Zakon, te da ga usklade sa evropskim praksama. Potpuna borba protiv korupcije i sukoba interesa u institucijama vlasti Zeničko-dobojskog kantona jedan je od osnovnih ciljeva njegovog donošenja, a nadzor nad provedbom ovoga Zakona imat će Ured za borbu protiv korupcije ZDK.

Vlada ZDK se u ranijem periodu opredijelila za borbu protiv korupcije. Prethodnik koji je bio na ovoj funkciji je pri kraju svog mandata pustio ovaj Zakon u proceduru. Nažalost, iako je dobar dio teksta ostao nepromijenjen, mi smo dobili negativno mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Sekretarijata za zakonodavstvo iz razloga što se ovaj Zakon odnosi i na sve nosioce javnih funkcija i svih opština, tako da mi moramo imati saglasnosti i lokalnih zajednica za njegovo postupanje. Ključna zamjerka je bila za Nacrt da sve poslove u njegoj provedbi provodi Ured, koji u ovom slučaju nije bio uključen”, pojašnjava Nebojša Nikolić, ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

Nebojša Nikolić

Prema riječima ministra Nikolića, jučer je formirana radna grupa koja ima zadatak da u roku od 30 dana razmotri sve primjedbe, te očekuje da Zakon u formi Nacrta u mjesecu januaru ide u skupštinsku proceduru i javnu raspravu.

Nikolić podsjeća da je preduslov za donošenje pomenutog Zakona borba protiv korupcije kroz transparentnost u prikazivanju javnih funkcija i tokova novca javno, što otvara mogućnost stanovništvu ZDK da prati imovinu svakog funkcionera kada preuzima neku funkciju, ali i kada napušta tu funkciju. Svi podaci će transparentno biti prikazani na zvanišnoj web stranici ZDK.

Iz Vlade ZDK poručuju da su načela na kojim će se Zakon temeljiti prvenstveno transparentnost i odgovornost nosilaca javnih funkcija i vladavina prava, a za dužnosnike koji ih se ne budu pridržavali predviđena je novčana kazna od 1.200 do 10.000 KM. (M. H.)