Mjesni ured Perin Han privremeno nastavlja sa radom u Janjićima

Gradska uprava Zenica obavještava javnost kako mjesni ured Perin Han privremeno prelazi u mjesni ured Janjići, u prostorijama u kojima se nalazi mjesni ured Janjići (stari društveni dom), a zbog izgradnje novog objekta u kojem će biti smješten mjesni ured Perin Han.

Mjesni ured Perin Han nastavlja sa radom od ponedjeljka 2. oktobra 2023. godine, samo u drugim prostorijama kako je radio do sada i to radnim danima utorak, četvrtak i petak od 8 do 15 sati.