Dedić: Veća podrška u nastavi djece sa poteškoćama u razvoju

Selvedin Dedić

Izmjene pedagoških standarda za osnovne škole, nedavno objavljene i u Službenim novinama ZDK, a koje je prethodno uz saglasnost Vlade ZDK donijelo kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donose donekle bolju i uređeniju situaciju kada je u pitanju nastava za djecu sa poteškoćama u razvoju i rad sa njima u osnovnim školama.

Ove izmjene predstavljaju jedan veliki korak naprijed za naše korisnike, jer prije svega se odnose na povećanje broja časova za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, a smanjen je broj takvih učenika sa kojima radi jedan asistent u nastavi, tako da je omogućeno pružanje veće podrške u nastavi djeci sa poteškoćama u razvoju, a u sam rad sa njima uključen je i veći broj ljudi u osnovnim školama“, pojašnjava Selvedin Dedić, direktor zeničkog Udruženja „Dlan“, a ujedno i član Upravnog odbora Koalcije organizacija osoba s invaliditetom ZDK.

Upravo ove asocijacije i jesu inicirale i najviše zagovarale donošenje pomenutih izmjena u pedagoškim standardima za osnovne škole na prostoru ovog kantona, zbog čega, kako navode izražavaju zahvalnost, ali ipak ističu da ima još dosta toga da se uradi i riješi u ovoj oblasti.

Sada bi neophodno bilo osmisliti i uraditi i adekvatnije nastavne programe, koji se konkretnije odnose na nastavu i rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnim školama“, navodi Selvedin Dedić, smatrajući da je to naredni zadatak, koji treba riješiti. (V. J.)