Aktivnosti policije na uklanjanju havarisanih i neregistrovanih vozila sa javnih površina

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona prilikom redovnog obilaska pozorno-patrolnih sektora su uočili da se na ulicama, trotoarima, prostorima za parkiranje i na drugim javnim površinama na području svih općina/gradova Zeničko dobojskog kantona, nalaze ostavljena havarisana i dotrajala vozila te vozila bez registarskih tablica.

U cilju rješavanja uočenih pojava, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je naložila svim policijskim stanicama da, u mjesecu septembru 2023. godine, planiraju i organizuju sastanak sa nadležnim inspekcijskim organima na svom području te dogovore konkretne zadatke u cilju rješavanja navedenih negativnosti koje ugrožavaju učesnike u saobraćaju, posebno pješake.

Zadatak policijskih službenika je da lociraju mjesta na kojima se nalaze ostavljena havarisana, dotrajala vozila i vozila bez registarskih tablica i izvrše fotografisanje. Kada se utvrdi da su gore navedena vozila ostavljena duže od 7 dana, nadležna policijska stanica/policijska uprava izdat će vlasniku, odnosno korisniku vozila naredbu u pisanoj formi da vozilo ukloni u određenom roku. U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik vozila ne postupi po naredbi, ovlaštena institucija uklonit će vozilo o trošku vlasnika i o tome obavijestiti komunalnu inspekciju.

Ove aktivnosti imaju za cilj postizanje bolje sigurnosti u saobraćaju za sve učesnike ali i iniciranje zajedničkih napora te motivisanje na čvršću saradnju policijskih službenika i općinskih, odnosno gradskih inspekcija ali i građana u implementaciji zakonskih i podzakonskih rješenja koja tretiraju ovu oblast.

Pozivamo sve građane da svoja saznanja u vezi ostavljenih havarisanih ili neregistrovanih vozila na javnim površinama prijave policijskim službenicima na terenu ili besplatnim pozivom na broj telefona 122.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje