Vlada ZDK smijenila policijskog komesara Rusmira Šišića

Rusmir Šišić

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Nezavisnog odbora o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru Rusmiru Šišiću.

Šišić je na ovu poziciju izabran u septembru 2021. godine na mandatni period od 4 godine.

Odluka o mom razrješenju je, blago rečeno preuranjena jer je u toku procedura ocjene ustavnosti nedavno usvojenih izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima od strane Ustavnog suda Federacije BiH“, izjavio je za TV Zenicu, smijenjeni komesar Šišić.

Primjena novih uslova za imenovanje policijskog komesara na mene, koji sam na pola mandata je po meni neprihvatljiva, neustavna i nezakonita”, kazao je Šišić, te najavio da će putem pravnog tima iskoristiti sve pravne mehanizme za zaštitu prava i pokretanje tužbe za nezakonito razrješenje, kao i podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica, istakao je Šišić.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je 30. juna tekuće godine od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da dostave odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, koju je inicirala jedna trećina skupštinskih zastupnika.

Na čelu novog Nezavisnog odbora, koji je sačinio prijedlog o razrješenju komesara Rusmira Šišića je Semir Šut, bivši policijski komesar Uprave policije ZDK. (Š. B.)