ZENICA: Stručni skup u cilju zaštite vrijednih šumskih resursa

FOTO: Zenicainfo.ba

U organizaciji Udruženja građana Fojničani iz Maglaja, danas je u Zenici priređen stručni skup pod nazivom “Korupcija u šumi?” koji ima za cilj upozoriti na korupciju kao jednu od glavnih prepreka u očuvanju i zaštiti vrijednih šumskih područja u Zeničko-dobojskom kantonu.

U radu skupa učestvovali su građani-aktivisti, organizacije civilnog društva i predstavnici vlasti kako bi zajednički označili koruptivne prakse u iskorištavanju šumskih resursa, te razmotrili različite mehanizme zaštite, uključujući certificiranje i proglašenje zaštićenih prirodnih područja. Jedan od ciljeva događaja je i ojačati građanske kapacitete u borbi protiv ilegalnih radnji, te pružiti podršku građanskim inicijativama za zaštitu vrijednih šumskih ekosistema.

Posebna pažnja je na vrijednim šumama na području grada Zenice, kao i općina Žepče i Kakanj, od kojih organizatori ističu jedno od rijetkih preostalih prašumskih staništa u Europi, prašumu Trstionica. Kroz povezivanje različitih sudionika, plan je stvoriti platformu za dijalog, razmjenu ideja i iskustava koja bi mogla doprinijeti smanjenju korupcije u iskorištavanju šumskih resursa, te zaštiti i unapređenju upravljanja vrijednim šumama u Zeničko-dobojskom kantonu.
Događaj je realizovan u okviru projekta „Korupcija je u šumi“ koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane Centara Civilnih inicijativa uz financijsku podršku USAID-a. (Š. B.)