Za prvi kvartal 2023. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 1.227 KM

Za prvi kvartal 2023. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 1.227 KM, a u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosila je 1.174 KM, što pokazuje da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u prvom kvartalu 2023. godine nominalno viša za 4,5% u odnosu na četvrti kvartal 2022.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,4%. Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u martu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane I bezalkoholnhi napitaka, alkoholna pića i duhana, Odjeće i obuće, namještaja i kućanskih uređaja, zdravstva za 0,2%, rekreacije i kulture, restorana i hotela te ostalih dobara i usluga. U istom periodu zabilježen je pad cijena stanovanja i prevoza.