Gradovi čelika izgrađuju mostove saradnje

Odbor za međureligijsku saradnju u Zenici  je organizirao nekoliko značajnih dijaloških i kulturnih događaja sračunatih na povezivanje gradova čelika, Nikšića i Zenice, od 03. do 05. marta u Zenici. 

Odbor želi (is)koristiti kulturu kao most saradnje među ljudima našega ragiona, a posebno među mladima. Umjetnost i sport su govore univerzalnim jezicima koji jesu bolji načini sporazumijevanja i otvaranja novih poglavlja na putu mira i prijateljstva.

U partnerstu sa Opštinom Nikšić i Muzejom grada Zenice organizovana je međureligijska tribina, otvorena izložba te upriličen radni susret predstavnika različitih institucija dva grada.

Prvi dio planiranog programa realizovan je kroz tribinu “Uloga mladih u izgradnji mira putem međureligijskog dijaloga”, upriličenoj u Samostanu sestara Uršulinki u Zenici. Uvodničar je bio teolog iz Nikšića, Miloš Nenezić, magistrant međureligijskih studija i izgradnje mira.

Kroz razgovor sa mladima razmatrane su dalje aktivnosti u procesu izgradnje i očuvanja mira i suživota različitih religija na Balkanu. Mladi su sadašnjost i budućnost društva koje nije i ne smije biti polarizovano, već mora pružati jednake uslove svima. Dešavanja koja su nas kroz historiju dijelila se ne smiju ponoviti: na mladima je da u tome istraju.

Drugi dio programa realizovan je u Muzeju grada Zenice gdje je otvorena izložba “(DE)KONSTRUKCIJA”, autorice Vladane Mirković. Uz autoricu, izložbu je predstavio kustos izložbe i uposlenik Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Opštine Nikšić, Stevan Kilibarda. Na izložbi su govorili Adnadin Jašarević, direktor Muzeja, Kenan Hodžić, sekretar OMS-a te autorica, Vladana Mirković, akademska vajarka iz Nikšića. Predsjednik Skupštine grada, Nemanja Vuković otvorio je izložbu. U muzičkom dijelu programa nastupio je VIS “Novo Nebo”.

Kraj trodnevnih susreta obilježio je radni sastanak predstavnika Grada Zenice, Opštine Nikšić, predstavnici tradicionalnih vjerskih zajednica i crkava te predstavnici Populacijskog fonda UN-a u BiH (UNFPA). Na satanku je zaključeno kako su Zenica i Nikšić po mnogome slične lokalne zajednice, što može biti dobra pretpostavka za uspostavljanje čvršćih veza koje će rezultirati saradnjom u različitim segmentima, a posebno u segmentu kulture, međureligijske saradnje i sporta.

Cilj ovakvih susreta je uspostava prijateljstava između gradova našega regiona, a koja će nam pomoći da jednoga dana dosanjamo san o prevlasti kulture mostova nad kulturom zidova.

Partner i pokrovitelj uspostavljanja saradnje bio je Populacijski fond UN-a (UNFPA), a organizaciju događaja je podržala i Misija OSCE-a u BiH.