Obavijest u vezi sa ažuriranjem podataka u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja Grada Zenice da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2023. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu biljne i stočarske proizvodnje na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom, kantonalnom i gradskom nivou.

Obrasci zahtjeva za upis u RPG i RK i prijavu promjena na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se preuzeti u kancelariji br 322. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 032/447-706 svaki radni dan od 7:30 do 16:00 sati.