Zahtjev Sindikata metalaca FBiH za isplatu jednokratne pomoći

Uredba Vlade Federacije BiH koja predviđa isplatu jednokratne pomoći do iznosa 1080 km usvojena je i stupila na snagu u julu ove godine.

Pratili smo realizaciju i primjenu te Uredbe i prema našim saznanjima do sada je oko 30 poslodavaca u Federaciji BiH isplatilo tu pomoć radnicima predviđenu Uredbnom, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata Saveza metalaca ZDK. “Imajući u vidu da je to 0,1 posto od registrovanih privrednih društava u Federaciji BiH mi smo na osnovu zaključka kantonalnog odbora Sindikata metalaca Federacije BiH jučer prema Vladi Federacije BiH poslali zahtjev za izmjenu te Uredbe na način da se poslodavcima propiše obaveza isplate te novčane naknade i pomoći radnicima, a posebno imajući u vidu činjenicu da je Uredbom predviđeno da se ta pomoć ne smatra platom ili naknadom plate u skladu sa poreskim propisima. Znači, poslodavcima se omogućava da radnicima isplate tu pomoć a da na to ne plate ni marku poreza i ostalih obaveza, što je za njih povoljnije. Ono što smo također predložili je da se u toj Uredbi definiše donji prag kada je ovaj iznos u pitanju kako bi poslodavce spriječili da radnicima plate neke mizerne iznose. Predložili smo da taj donji prag bude 50 posto od ovog iznosa a to je od 540 do 1080 KM”, kazao je Mujkanović.

Prema zvaničnim podacima od 25 hiljada privrednih društava u Federaciji BiH njih oko 17 hiljada je u postpandemijskoj i kriznoj godini poslovalo sa profitom od 4, 2 miljarde KM što je najveći profit zabilježen u posljednjih 20 godina tako da su tvrdnje poslodavaca da nemaju novca za isplatu ovih naknada neutemeljeni, smatra Mujkanović. (B.D.)