Koliko smo mentalno zdravi?

Centar za mentalnu rehabilitaciju Doma zdravlja Zenica djeluje već 20 godina  području grada i nosilac je vanbolničke zaštite mentalnog zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Mentalno zdravlje je stanje u kojem svaka osoba može da ostvari svoj puni kapacitet, da funkcioniše, da doprinosi zajednici, da se na jedan adekvatan način nosi sa stresom.

Mentalno zdravlje tiče se i djece i adolescenata i onih koji su u nekom riziku i onih koji nisu. Naravno da postoje neki faktori koji utiču na to da mentalno neko oboljenje se javi u bilo kojoj od ovih skupina i to su, kada pričamo o tim nekim uzrocima, oni se najčešće kriju u nekim socijalnim faktorima, odnosno u ekonomskom statusu ljudi kojima je mentalno zdravlje narušeno, tu su naravno nezaposlenost, isključenost iz nekih socijalnih dešavanja, diskriminacije, nasilje, stresovi na poslu“, navela je magistrica psihologije u Centru za mentalnu rehabilitaciju Lejla Sarajlić.

Lejla Sarajlić

Posljednjih godina Centar za mentalnu rehabilitaciju bilježi porast ljudi koji se javljaju zbog različitih tegoba, bilo da se radi o tegobama anksioznog ili depresivnog tipa, a javljaju se i ljudi sa posttraumatskim stresnim sindromom ili sa različitim reakcijama na stres. U Centru rade stručnjaci koji pružaju različite vrste savjetodavnog i psihoterapijskog rada.

Ono što nam je najznačajnije i ono kako zapravo možemo najbolje pomoći drugim ljudima jeste da svi malo više pričamo, pa evo i na ovaj način da malo više razgovaramo generalno o mentalnom zdravlju. Da nam nekako ne bude teško pitati osobu kod koje primijećujemo eventualno nekakve vrste poteškoća da li su to zaista poteškoće, ponuditi pomoć i razgovarati. Pokretanje razgovora uvijek može biti dobar put, jedan dobar korak da osoba vidi da nije sama, da zapravo postoje drugi ljudi koji su tu i koji sigurno mogu da je upute na kraju na pravi put, na na neku vrstu pomoći“, zaključuje naša sagovornica.

Iako svi živimo ubrzanim tempom, sa sve manjom empatijom i razumijevanjem prema drugima, ali i prema sebi, malim koracima možemo svi doprinijeti tome da mentalno zdravlje ne bude tabu tema u društvu, da pružimo pomoć  i ruku prijateljstva onim osobama kojima je to zaista i potrebno. (A. S.)