Grupa građana koji žive na lokalitetu Lastavice mole gradonačelnika Kasumovića da ispita okolnosti vezane za sječu šume

Grupa građana koji žive na lokalitetu Lastavice obratila se pismenim putem gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću.

Kao razlog obraćanja naveli su saznanja u vezi sa sječom šume na zeničkoj strani od Lastavice do Selice, a koju vrše pojedinci iz kakanjskih sela Hodžići i Krševac.

U dopisu se navodi da se po pravilima struke može sjeći samo bolesna šuma, a da se u konkretnom slučaju radi o zdravoj šumi.

Kako se radi o šumi koja se nalazi na području grada Zenica, ova grupa građana moli gradonačelnika Kasumovića da koristeći svoje ovlasti ispita navedene okolnosti te da uputi dopise prema Javnom preduzeću Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, Kantonalnoj upravi za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona radi dobijanja zvaničnih informacija o naprijed navedenom.

Dopis grupe građana preuzmite ovdje.