Usvojen zakon kojim će imati olakšanja roditelji djece sa težim poteškoćama u razvoju

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su izmjene Zakona o radu u institucijama BiH.

Ovim zakonom jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju ako je riječ, o samohranom roditelju ili ako su oba roditelja zaposlena, pod uslovom da dijete nije smješteno u instituciju socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja na osnovu nalaza nadležne zdravstvene institucije.

Izmjene zakona su jednoglasno usvojene.

Zakon su predložile poslanice u Predstavničkom domu PSBiH Aida Baručija i Mirjana Marinković-Lepić.

Avaz.ba