Upravni odbor Sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH najavljuje generalni štrajk

Kolektivni ugovor za oblast rudarstva na prostoru Federacije BiH istekao je 01. maja, a novi nije potpisan. Ako pregovarački proces do tada ne bude uspješan, Upravni odbor Sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH odlučio je stupanje u generalni štrajk rudara 23. maja u svih sedam rudnika Koncerna Elektroprivrede BiH.

“Ovom odlukom potvrdili smo zapravo već izrečene najave tokom prvomajske protestne šetnje rudara u Sarajevu, kao i zaključke svih nivoa sindikalnog organizovanja u rudnicima uglja u sastavu Koncerna”, pojašnjava Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH, naglašavajući da su usvojili i Odluku o najavi jednosatnog štrajka upozorenja od 16. do 23. maja u terminu od 7 do 8 sati ujutru.

“U toku ove sedmice biće održan niz sastanaka na temu kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u FBiH i prihvatili smo pozive svih zainteresovanih da razgovaramo o tome, te hoćemo da vjerujemo da ima kapaciteta, snage, odlučnosti i razumijevanja da se pravovremeno definiše i utvrdi najkvalitetnije moguće rješenje po tom pitanju u ovom trenutku”, pojašnjava predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH.

Ukoliko pregovarački proces ne bude imao izglede za uspjeh, kažu u ovom Sindikatu, rudari u većem bh entitetu počeće 16. maja sa štrajkom upozorenja, a ukoliko se ne uspije usaglasiti sadržaj novog kolektivnog ugovora ili pak uslovi pod kojima će se produžiti važenje, već isteklog, kolektivnog ugovora, onda će štrajk upozorenja 23. maja u 7 sati ujutru prerasti u generalni štrajk, Odluka je Upravnog odbora Sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. (V.J.)