Devizne rezerve BiH na kraju marta manje za 2,4%

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju marta iznosile su 15,96 mlrd. KM i manje su za 384,8 mil. KM ili 2,4% nego u februaru.

Na godišnjem nivou devizne rezerve veće su za 2,32 mlrd. KM ili 17%, objavila je Centralna banka.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju marta iznosili su 21,25 mlrd. KM i veći su za 195,6 mil. KM ili 0,9% u odnosu na prethodni mjesec.

Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 85,8 mil. KM ili 0,8% te privatnih preduzeća za 144,9 mil. KM ili 1,7%.

Smanjenje kredita zabilježeno je kod vladinih institucija za 26,2 mil. KM ili 2,3%, javnih preduzeća za 8,6 mil. KM ili 1,7%, te ostalih domaćih sektora za 300.000 KM ili 0,2%.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u martu iznosila je 3,8%, nominalno 776,7 mil KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 555,4 mil. KM ili 5,6% privatnih preduzeća za 269,4 mil. KM ili 3,1% te ostalih domaćih sektora za 14 mil. KM ili 9,2%.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 53,5 mil. KM ili 4,5% te nefinansijskih javnih preduzeća za 8,6 mil. KM ili 1,7%.

Izvor: akta.ba