U nedjelju ujutro počinje ljetno računanje vremena

U Bosni i Hercegovini od nedjelje 27.03.2022. godine u 2:00 sata ujutru počinje ljetno računanje vremena. Kazaljka se pomiče jedan sat unaprijed, te se namješta na 3:00 sata.

Početak ljetnog računanja vremena, odnosno završetak „zimskog” računanja vremena započinje pomicanjem jednog sata unaprijed. Zimsko računanje vremena koje je započelo 31.10.2021. završava 27.3.2022. Ranije se razmatralo o ukidanju ovog procesa u Evropi, međutim, još uvijek nije donesena odluka o tome. Evropska komisija i vlade pojedinih država nisu odlučile o tome, tako da se praksa pomjeranja kazaljki na satu nastavlja.