“Alba” Zenica: Održan okrugli sto na temu “Zeleni otoci i pretovar otpada”

U organizaciji Društva za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica, dana 24.03.2022. godine, održan je okrugli stol u konferencijskoj sali Hotela “Fontana” na temu “Zeleni otoci i pretovar otpada” na kojem su, pored predstavnika ALBA Zenica učešće uzeli predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica, federalni inspektor, predstavnici javnih ustanova za osnovno obrazovanje i ustanova koje pružaju usluge predškolskog odgoja, predstavnici nevladinih organizacija iz oblasti unapređenja životne sredine, čiste okoline, održivog razvoja i zdravog života.

Učesnicima Okruglog stola prezentirane su informacije o tome šta su zeleni otoci, broj i lokacije zelenih otoka u Gradu Zenica, količine iskoristivog otpada koje se prikupe sa područja Grada Zenice, kao i planovi za proširenje mreže lokacija na kojima se nalaze zeleni otoci.

Okrugli stol “Zeleni otoci i pretovar otpada” kao javni događaj  je proveden  kao  sastavni dio istoimenog projekta koje Društvo za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica provodi u suradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

Na okruglom stolu je istaknuta potreba da zeleni otoci ne trebaju biti smetljišta, nego da treba uticati na povečanje svijesti stanovništva da intenzivnije krenu odvojeno skupljati i odlagati otpad.  Okolišno prihvatljivo postupanje sa otpadom (ponovno iskorištavanje,recikliranje, energetsko iskorištavanje, sprečavanje onečišćavanja okoliša i negativnog uticaja na ljudsko zdravlje, životinje i biljke) je moguće samo uz učešće svih stanovnika. Također,  prisutni su istakli da treba educirati djecu o bitnosti odvojenog skupljanja otpada, jer su oni ti koji će nastaviti graditi naše društvo, čuvati i održavati našu životnu sredinu i okoliš u budućnosti.

Odvojeno skupljanje otpada i upravljanje otpadom se treba vršiti na način kojim se obezbjeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i mjerama smanjenja nastanka otpada, što sprječava zagađenja vode, vazduha i zemljišta, te smanjuje opasnost po biljni i životinjski svijet.

Nakon konstruktivne diskusije prisutni su prešli u prostorije restorana, a nastavljeni su  razgovori uz pripremljeno osvježenje.