ALBA realizovala okrugli sto na temu “Uklanjanje divljih deponija sa područja Grada Zenica”

U Zenici, dana 10.03.2022. godine, u konferencijskoj sali Hotela “Fontana” održan je okrugli stol na temu “Uklanjanje divljih deponija sa područja grada Zenice” kao sastavni dio istoimenog projekta koje Društvo za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica provodi u suradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

Na okruglom stolu  prisustvovali su povjerenici mjesnih zajednica sa područja grada Zenice na kojima se nalaze divlje deponije koje se planiraju ukloniti u sklopu Projekta, predstavnici ekoloških nevladinih udruženja, predstavnici javnih školsklih ustanova, kao i predstavnici Društva za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica

Učesnici ovog događaja su imali priliku čuti informacije o tome šta su divlje deponije, kako nastaju, uzroci i posljedice nastanka divljih deponija, kao i iskustva i primjere dobre prakse “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica u uklanjanju divljih deponija.

Prisutni su iznijeli probleme na koje nailaze u svojim mjesnim zajednicama, kao i prijedloge kako da se problem divljih deponija riješi. U svrhu smanjenja broja odnosno ukidanja divljih deponija na prostoru grada Zenice, koje mogu imati za posljedicu narušavanje zdravlja stanovništva, kvaliteta biljnog i životinjskog svijeta i estetskog izgleda urbanih i ruralnih sredina. Društvo za uklanjanje otpada i reciklažu „ALBA Zenica“ će ukloniti desetak divljih deponija na području grada Zenica u sklopu ovog projekta a na sanirana mjesta posaditi  zelenilo i uljepšati lokacije nekadašnjih divljih deponija.

U sklopu ovog Projekta će se domaćinstvima u blizini očišćenih lokacija omogućiti uključenje u organizovani odvoz komunalnog otpada. Za tu svrhu su obezbjeđene pojedinačne posude za komunalni otpad za svako domaćinstvo.