FBiH: Akcija kontrole dopuštene mase teretnih vozila

FOTO: Zenicainfo.ba

U skladu s Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 22.11. do 24.12.2021. godine, Federalni saobraćajni inspektorat putem federalnih saobraćajnih inspektora za ceste vrši pojačane inspekcijske kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH.

Kontrole se vrše  uz prisustvo ovlaštenog vagara Javnog preduzeća Ceste FBiH i uz prisustvo policije.

Zaštita cesta od prekomjernog opterećenja i prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja je od iznimnog značaja za osiguravanje nesmetanog i sigurnog saobraćaja i očuvanja projektovanog stanja ceste. Prijevoz vozilima koja prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije dozvoljen je samo uz odobrenje za vanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta”, obrazložio je Tomislav Mikulić, glavni federalni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

U prve dvije sedmice pojačanih nadzora izvršene su 34 kontrole u okviru kojih je kod 16 subjekata nadzora utvrđeno prekoračenje ukupne mase i osovinskog opterećenja. Kazne za ovaj prekršaj su propisane Zakonom o cestama FBiH, a kreću se u rasponu od 1.500 do 15.000 KM za pravno lice, od 500 do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 200 do 1.500 KM za fizičko lice.  (Š. B.)