Zenica: Dvodnevna radionica o ulozi socijalnih radnika u kriznim situacijama

U Zenici je održana dvodnevna radionica pod nazivom „Uloga socijalne zaštite u integrisanom modelu pripravnosti i odgovora u vanrednim situacijama i izrada Procjene rizika i ugroženosti centra za socijalni rad sa fokusom na socijalnu ugroženost stanovništva od katastrofa“.

Radionicu je organizovao Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini“, u partnerstvu sa UNICEF-om u BiH, uz finansijsku podršku USAID-a u BiH te Gradom Zenica kao partnerom. Prisustvovali su članovi pet radnih grupa koje su imenovane od strane načelnika/gradonačelnika lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu.

„Cilj je da, sa jedne strane, kroz ove metodologije, odnosno kroz izradu planova, dođemo do dokumenata koji će jasno precizirati ulogu i djelovanje ustanova socijalne zaštite u vrijeme vanrednih situacija, odnosno elementarnih nepogoda. Prije svega sa aspekta podrške korisnicima kao vrlo značajnom faktoru, te organizacija i rad ustanova socijalne zaštite u vanrednim okolnostima. S druge strane, željeli bi da kroz ovakve edukacije i u narednom periodu stvari jasno pozicioniramo kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite u intersektoralnom i multidisciplinarom djelovanju i uključenosti u timove koji trebaju da učestvuju u vrijeme krize, odnosno da budu aktivni u donošenju odluka u ovom segmentu“, kazao je, Mirnes Telalović Predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH.

Tokom radionica obrađeno je nekoliko tema, a neke od njih su koncept smanjenja rizika od katastrofa i globalni okvir multisektorskog upravljanja rizicima, uloga socijalne zaštite u konceptu smanjenja rizika od katastrofa te značaj procjene rizika i njena struktura.(E.S.)