Udruženje “Dlan” pokrenulo inicijativu za izmjenu člana kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti

Predstavnici kantonalnog udruženja roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica pokrenulo je inicijativu za izmjenu člana 113. kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

 

Ja sam saznao da je moje dijete skinuto u martu ove godine i da mu je uskraćeno pravo na dječiji doplatak zbog toga što ga nisam odveo na dodatnu procjenu na institut u Blatuši. Ovim putem molim Vladu ZDK da što prije reaguje, da nekom svojom uredbom ili odlukom izmijeni član 113., te da se djeca dodatno ne maltretiraju. Govorim o djeci koja su 100% trajno osobe sa invaliditetom i da se na neki način dodatno ekonomski ne otežava situacija ovih porodica, jer ta komisija košta 115 KM. Reći ću da imamo djecu na području kantona, iz Vareša, Šerića, koja izađu iz svojih domova jedino kada moraju u bolnicu, znači nigdje ne izlaze, koja su u veoma teškom stanju. Zamislite da to dijete morate donositi na procjenu, a znate da je dijete trajno nesposobno za rad i život. Ja svoje dijete neću odvesti na komisiju, neka mu ukinu dječiji doplatak, na svoju sramotu. Neću iz razloga što se dodatno marginaliziraju grupe koje su već marginalizovane i što se dodatno opterećuje budžet porodice“, rekao je Selvedin Dedić, direktor kantonalnog udruženja roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica.

U Udruženju izražavaju svoju nadu da će vlast imati sluha i da će Centru za socijalni rad  koji zahtijeva odlazak na komisiju uputiti dopis ili naredbu da se prekine sa tom praksom. (R. Š.)