ZENICA:Misija OSCE-a organizovala prezentaciju praksi upravljanja imovinom

FOTO: Zenicainfo.ba

 U okviru antikorupcijske inicijative na lokalnom nivou, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici prezentaciju praksi upravljanja imovinom na nivou jedinica lokalne samouprave, sa osvrtom na trenutno stanje, potrebe i perspektive.

Cilj prezentacije je okupiti što više državnih službenika i javnih pravobranioca iz općina Zeničko-dobojskog kantona koji bi diskutovali o pravnom okviru koji se odnosi na upravljanje nepokretnom imovinom, te identifikovali potrebe za uvođenje sistematskog upravljanja nepokretnom imovinom.

Misija OSCE-a u BiH već od 2018. godine radi kontinuirani monitoring praksi na lokalnom nivou i u skladu s tim objavljuje redovne izvještaje po određenim temama. Do sada smo objavili jedan izvještaj koji se odnosi na finansiranje nevladinog sektora od strane jedinica lokalne samouprave, a danas evo imamo priliku da razmatramo zapažanja našeg monitoringa kada je u pitanju upravljanje nekretninama na nivou jedinica lokalne samouprave“, kaže Daut Bajramović, programski službenik u terenskom Uredu OSCE-a u Travniku.

 

Sve ove aktivnosti vode ka tome da jedinice lokalne samouprave bolje upravljaju nekretninama, ostvaruju prihode i da sve to bude transparentno.

Naravno, želi se vidjeti i na koji način se kroz nekretnine mogu ostvarivati druge politike općina i gradova. Dakle, poticanje razvoja, investicije, tj.primjena određenih instituta koji su sada zaživjeli u našem zakonodavstvu, kao što je pravo građenja koje može da potiče razvoj malih i srednjih preduzeća, dakle da vidimo na koji način možemo kroz jedan jedinstven ažuran sistem registracije nekretnina u završnici unaprijediti socijalne politike“, istakla je Mila Eminović, konsultant pri misiji OSCE-a u BiH.

Dodajmo da je Misija OSCE-a trenutno u fazi analize stanja, a konačni izvještaj trebao bi rezultirati praksom koja bi se primjenjivala na prostoru Federacije. U završnici bi to podrazumijevalo veće prihode i povećanje fonda vlasništva jedinica lokalne samouprave.

(R. Š.)