MUP ZDK: U blizini škola pojačane aktivnosti na kontroli saobraćaja

FOTO: akta.ba

U cilju unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te prvenstveno povećanja sigurnosti školaraca na ulicama i pješačkim prijelazima, u povodu početka školske godine Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sprovodit će pojačane kontrole u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

 

Tokom naznačene akcije, a imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na saobraćajnicama, u blizini škola će biti pojačane aktivnosti na kontroli i regulisanju saobraćaja. Na raskrsnicama i pješačkim prijelazima policijski službenici će vršiti regulaciju saobraćaja i svojim prisustvom preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući saobraćajne propise, omogućili bezbjedan prelazak učenika na pješačkim prijelazima. Policijske patrole će u svom radu, a u skladu sa izdatim naredbama i zadacima, prvenstveno raditi na suzbijanju pojave brze vožnje, posebno na putevima u blizini škola, te represivno djelovati i sankcionisati nesavjesne vozače koji se ne budu pridržavali ograničenja brzine i pravila kod pješačkih prijelaza. Prilikom kontrola u saobraćaju, policijski službenici će vozačima ukazati na povećano prisustvo učenika na gradskim i prigradskim ulicama, upozoriti ih na obavezu poštivanja ograničenja brzine vožnje, te ih upozoriti na dodatni oprez. Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona želi sretan početak nove školske godine učenicima svih škola na području Kantona.