Problemi na putu prema Gornjoj Zenici

FOTO: Zenicainfo.ba

Mještani Gornje Zenice već duži period imaju problem sa jedinom ulicom koja saobraća do njihovih domova. Agonija traje već osam mjeseci, a problemi datiraju još od radova na fekalnoj kanalizaciji.

Prilikom spajanja kanalizacije koja je dužine oko 5 kilometara, prouzrokovale su se štete na putu koji je svakodnevno u upotrebi i kojeg koristi više od 3000 stanovnika. Oko jedan kilometar ceste ostao je nedovršen nakon radova na fekalnoj kanalizaciji, te mještani ove mjesne zajednice svakodnevno izražavaju svoje nezadovoljstvo, a kako navodi predsjednik mjesne zajednice, dolazi i do sukoba.

Predsjednik mjesne zajednice Enes Pjanić, kazao nam je da se ovaj problem vrlo jednostavno mogao riješiti. Tvrdi da se svake sedmice trebao nasuti kamion pijeska, a kada se steknu uslovi za asfaltiranje da se to i učini.

Ideja za ove radove potekla je još 2006. godine kada je izrađen projekat. Prije 10 godina je urađena prva faza, a ove godine je pokrenuta završna faza. Kako navodi naš sagovornik, trebalo bi pronaći alternativne zamjenske puteve ukoliko bi uskoro došlo do sanacije ovog dijela puta. (A. K.)