Grad Zenica kontinuirano obnavlja brojne društvene domove

FOTO: Zenicainfo.ba

Gradska uprava Zenica od 2017. godine kontinuirano provodi aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji društvenih domova na području grada. Tako su do sada završeni radovi na društvenim domovima u Brizniku, Ričicama, Drivuši, Grmu, Kovanićima, Pepelarima, Gornjoj Zenici, Gorici, Orahovici i Raspotočju.

Za sanaciju doma u Brizniku izdvojeno je 66.690 KM, a izvršeni su radovi na mokrom čvoru, zamijenjena je stolarija, stropa te izrađena fasada. Za dom u Ričicama osigurano je 11.310,14 KM i tom prilikom izvršena je rekonstrukcija krova i sanacija potpornog zida, dok je za sanaciju doma u Grmu, odnosno izradu fasade na objektu, izdvojeno 6.920,55 KM.

Osim toga, rekonstruisan je krov i zamijenjena stolarija na domu u Kovanićima za što je izdvojeno 14.379,30 KM. Na domu u Kovanićima, koji je bio u katastrofalnom stanju, zamijenjena je stolarija, obavljeni su unutrašnji radovi i urađena je nova fasada za što je iz budžeta Grada izdvojeno 48.495,33 KM.

Novi krov dobili su i domovi u Gornjoj Zenici, Gorici i Orahovici, a renoviran je i društveni dom u Raspotočju. Za rekonstrukciju deset društvenih domova osigurano je i izdvojeno 231.057,80 KM.

Također, za sanaciju društvenog doma Donja Gračanica, koja je obuhvatila rekonstrukciju krova i zamjenu fasadne stolarije, izdvojena su sredstva u iznosu od 62.786,88 KM.

Gradska uprava Zenica i dalje će realizirati projekte čiji je cilj obnova zapuštenih društvenih domova. Svaka mjesna zajednica treba imati dostojanstven društveni dom gdje će se građani okupljati, družiti i dogovarati oko projekata koji su za dobrobit svih ljudi. Nažalost, oni su godinama unazad bili zapušteni i zaboravljeni. Mi ćemo nastaviti sa investicijama ovog tipa sve dok svaki društveni dom ne bude renoviran“, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice na čiji se zahtjev i krenulo u obnovu devastiranih domova u vlasništvu Grada Zenica.