Zenica: Dogradnja i rekonstrukcija Općinskog suda

Danas je zvanično najavljen početak realizacije projekta „Dogradnja i rekonstrukcija Općinskog suda u Zenici”, vrijedan 2,1 milion eura.

Donator i voditelj realizacije projekta je Evropska unija, a izvođač građevinskih radova ITC Zenica.

Partneri u pripremi projekta su Vlada i Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK, Federalno ministarstvo pravde i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Projekat rekonstrukcije Općinskog suda u Zenici dio je paketa predpristupne pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini usmjerenog na modernizaciju sudova i tužilaštava, a sve u okviru šire i puno veće sveobuhvatne finansijske podrške namijenjene jačanju vladavine prava. Od 2003. godine do danas EU je uložila preko 28 miliona eura samo u u rekonstrukcije pravosudnih institucija u zemlji. U Zenici je 2015/2016.godine  finansirana izgradnja Kantonalnog tužilaštva, vrijednog 1,4 milion eura, a 16.8.2021. godine potpisivanjem ugovora sa kompanijama za izgradnju i nadzor započeta je realizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje Općinskog suda.  (Š. B.)