Nabavka udžbenika za djecu branilaca

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti  Grada Zenica obavještava da je dana 29.06.2021. godine na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba  objavljen konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2021./2022.godinu raspisan od Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnose roditelji – staratelji koji imaju prebivalište na području Grada Zenica nadležnoj Službi za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti  Grada Zenica.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na info centru nova zgrada Gradske uprave Grada Zenica.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, i bit će istaknuti na oglasnim pločama Službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica i Ministarstva za boračka pitanja ZDK, kao i web stranici istog www.zdk.ba

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti u periodu od 29.06.2021. do 20.07.2021.godine putem protokola Grada Zenica.