Udruženje poslodavaca ogorčeno odnosom vlasti prema privredi

Predstavnici Udruženja poslodavaca još jednom su izrazili svoje ogorčenje odnosom vlasti prema privredi tokom pandemije koronavirusa.

“Zakon koji je usvojila federalna Vlada nije ispunio ciljeve. Naime, od priče da će privreda dobiti 500 miliona KM direktne pomoći nije bilo ništa. Faktički Vlada FBiH je ovim sredstvima pomogla sama sebi, odnosno budžetima svih nivoa vlasti. Drugim riječima popunjene su određene rupe, tako što je navodno subvencionirala dio doprinosa poslodavaca kojima je zabranila rad. Ustvari se radi o tome da je sama sebi prebacila sredstva, a nama odobrila nekakav mali iznos i to po takvim kriterijima da je jako mali broj poslodavaca mogao da učestvuje u toj proceduri“, kaže Ibrahim Meškić, potpredsjednik udruženja poslodavaca ZDK.

Procjene Udruženja poslodavaca ZDK govore da je od najavljenih 500 miliona KM samo 20 procenata sredstava direktno doznačeno fondovima koji su trebali pomoći poslodavcima. Dodatni problem je što poslodavcima nije nadoknađena šteta uzrokovana zabranom rada tokom pandemije koronavirusa.

“Ovo što sada radi Vlada FBiH, odnosno nadležne zdravstvene ustanove, što ne izdaju rješenja svim bolesnim radnicima od koronavirusa potpuno je neprihvatljivo. Za svako izdato rješenje država mora snositi troškove, a ne poslodavac. Oni ne izdaju rješenja radnicima i onda sve ide na teret poslodavca, jer po Zakonu o zdravstvenom osiguranju 42 dana bolovanja plaća poslodavac, a tek onda prelazi na Fond zdravstva. Ovo sve što radi država radi na štetu poslodavaca i mi smo zbog toga ogorčeni. Kako drugačije objasniti činjenicu da od četiri zaražena radnika u vlastitom preduzeću, među kojima sam bio i ja, samo jedan dobije rješenje o izolaciji, a bez tog rješenja ne može se aplicirati ka Fondu zdravstvenog osiguranja“, napominje Ibrahim Meškić.

Nelogičnosti još više dolaze do izražaja kada se vide kriteriji garantnog fonda Razvojne banke FBiH i ZDK.

„Ta sredstva, kaže Meškić, može dobiti samo firma koja i ne treba kredit. Znači, bukvalno su pooštrili kriterije da ne može niko ni aplicirati, a kamo li dobiti kredit“.

U Udruženju poslodavaca ZDK podsjećaju da su u više navrata ukazivali na potrebu ublažavanja tih kriterija, ali bez rezultata. (R. Šabanović)