OGLAS ZA POSAO: Kompaniji “Almy” potreban pravnik

Usljed ukazane kadrovske potrebe, direktor kompanije „ALMY“ d.o.o. Zenica dana 04.11.2020. godine raspisuje konkurs za prijem u radni odnos , 1 izvršilac:

 • diplomirani pravnik

Uslovi:

 • VSS – završen pravni fakultet;
 • Minimalno 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru MS office paket;
 • Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu;
 • Sposobnost rješavanja problema i pružanje rješenja u kratkim vremenskim rokovima, osoba treba da je komunikativna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativa;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

 • Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata);
 • Pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata;
 • Registracija novih podružnica i drugih statusnih pitanja Društva;
 • Izrada, tumačenje i kontrola ugovora obligaciono – pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, a u skladu sa zakonskim propisima i interesom kompanije;
 • Poslovi učestvovanja u javnim nabavkama u skladu sa ZJN-a BiH;
 • Zastupanje firme pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama;
 • Sudjelovanje u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa;
 • Kontinuirano praćenje zakonske regulative.

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy. Prijave možete poslati i na e-mail: alen.seferovic@almy.ba

Razgovor će biti obavljen sa svim kandidatima koji dostave svoj CV.