U FBiH od 5. maja porastao broj zaposlenih za više od 9 hiljada

FOTO: zaposlenje.ba
Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

Na dan 07.09.2020.godine broj zaposlenih iznosi 516.883 i veći je za 9.276 u odnosu na 05.05.2020.godine.

Stanje broja zaposlenih na dan 07.09.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku.