Informacija o rezultatima Javnog poziva o dodjeli novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica djeci/odraslim osobama sa teškoćama u razvoju

Grad Zenica je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavio Javni poziv o dodjeli novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica djeci/odraslim osobama sa teškoćama u razvoju.

Javni poziv je objavljen na stranici Grada Zenica dana 28.02.2020. godine, a zbog pandemije COVID 19 predaja zahtjeva je obustavljena do uspostavljanja prihvatljive epidemiološke situacije. Služba je početkom mjeseca juna obavijestila javnost da je navedeni poziv otvoren za predaju aplikacija do 11.06.2020. godine.

Rješenjem Službe broj 07-45-4226/20 od 19.06.2020. godine formirana je Komisija za obradu pristiglih zahtjeva. Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, Komisija je konstatovala da je prijavljeno 36 kandidata, od kojih tri kandidata nisu ispunili uslove Javnog poziva, dok je za 33 kandidata data saglasnost za dodjelu sredstava.

Jednokratna novčana pomoć za nabavku GPS narukvica je odobrena u maksimalnom iznosu od 300,00 KM, što je u ukupnom iznosu 9.900 KM. Aplikanti kojima su odobrena sredstva će zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka biti obaviješteni pismeno na adresu, a uvid u rezultate mogu obaviti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.