JOB Unija veterana BiH izabrala novog predsjednika

Deseta izvještajno-izborna skupština Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Bosne i Hercegovine održana je danas u Zenici. Novi predsjednik ove organizacije na nivou Bosne i Hercegovine, od danas je, Mirsad Begić iz Breze.

Zaključci sa današnje sjednice su slijedeći:

  1. Aktivnije učešće u kreiranju Zakona o udruženjima od posebnog interesa;
  2. Istrajati na primjeni Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica;
  3. Istrajati na donošenju boračkog dodatka za svakog pripadnika vojske Armije RBiH i pripadnika MUP-a;
  4. Vraćanje u finansijske tokove JOB „Unije veterana BiH“;
  5. Aktiviranje svih kantonalnih organizacija i organizacija koje se nalaze u Republici Srpskoj;
  6. U 2020. izvršiti reviziju članstva za one koji to do sada nisu uradili;
  7. U 2020. usaglasiti Prijedlog i izmjene Statuta kako bi imali prijedlog za narednu Izvještajnu Skupštinu JOB „Unije veterana“ BiH;
  8. Novoizabrani Upravni odbor JOB „Unije veterana“ BiH na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora i predsjednikom Skupštine treba zakazati sastanak sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u što kraćem roku, te ga informisati o održanoj Skupštini i zaključcima.

Pored navedenih zaključaka, prema riječima Nisveta Hukića, od federalne vlade tražit će se izmjena Zakona o PIO – u. (Lamija Pojskić)