Budžet za građane za 2020. godinu

S ciljem sudjelovanja građana u planiranju i utrošku javnih sredstava, analizi politika i odgovornosti vlasti, Federalno ministarstvo finansija je pripremilo pojednostavljenu verziju najznačajnijeg finansijskog dokumenta – Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za građane za 2020. godinu.

Budžet za građane je dokument koji na jednostavan način objašnjava način kreiranja i donošenja budžeta, budžetske termine, koja razina vlasti je odgovorna za obavljanje različitih nadležnosti i pružanje usluga, kratak redoslijed aktivnosti i tok budžetskog procesa prema budžetskom kalendaru, kao i mehanizme za uključivanje građana u proces usvajanja budžeta čime će se doprinijeti većoj transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

Kako bi se nadzor budžeta proveo u praksi, nužna je transparentnost budžetskih dokumenata i procesa, kao i mogućnost da građani u tim procesima sudjeluju. Izrada ovog dokumenta predstavlja put ka tome, s krajnjim ciljem postizanja veće odgovornosti vlasti prema građanima.

Budžet za građane za 2020. godinu možete vidjeti OVDJE, a dostupan je na i internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija http://www.fmf.gov.ba/v2/.