Završna faza radova na poboljšanju energetske efikasnosti stambenih zgrada u Zenici

Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti u nekoliko stambenih zgrada na području Zenice, završeni su ili se privode kraju. Na ovaj način, stanari su zamijenili stare lasonitne krovove i postavili kvalitetne termo-izolacione fasade, a projekat unapređenja energetske efikasnosti rezultirao je ljepšim izgledom objekata, a efekat se očekuje i na energetskim uštedama i zaštiti životne sredine.

Završeni su građevinski radovi na postavljanju termoizolacione fasade i lasonitnog krova u dvije susjedne stambene zgrade u Ulici Maršala Tita i u Sarajevskoj.

Stanari su za sada zadovoljni, ali pravu mjeru efekta od postupka utopljavanja svojih stambenih jedinica, moći će očekivati s dolaskom nižih vanjskih temperatura. Polovinu sredstava iz investicije u zamjenu fasade, skidanje azbestnih ploča, zbrinjavanje otpada i postavljanje novog krova, obezbijedili su sami.

Na takav potez odlučili su se vlasnici stanova i u drugim dijelovima grada. Na pet zgrada postavljene su termoizolacine fasade u debljini od deset centimetara, a dotrajali lasonitni krovovi zamijenjeni su na desetak lokacija. Na ovaj način, vlasnici stanova, pored estetskog efekta moći će se nadati i manjim troškovima za grijanje stambenog prostora.

Iz budžeta Grada, za prvi projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Zenici izdvojeno je 285 hiljada maraka i s obzirom da se na javni poziv, raspisan u aprilu, odazvao veliki broj ljudi, očekuje se da će taj posao biti nastavljen.

Za praćenje kvaliteta radova zaduženo je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenice. (Sanja Stević)