Drugi bh. kongres o vodama: Rješenje problema upravljanja vodnim resursima

Drugi bosanskohercegovački kongres o vodama održava se u Sarajevu. Na dvodnevnoj konferenciji okupili su se domaći i eksperti iz inostranstva a cilj je razmijeniti mišljenja i iskustva koja mogu pomoći da se lakše uoče i razriješe problemi u domenu politike upravljanja vodnim resursima u našoj zemlji.

Ključne teme skupa su vodna politika u BiH na svim nivoima vlasti, vode u UN programu održivog razvoja, te EU legislativa i praksa, saradnja sektora voda s drugim sektorima, finansiranje projekata i kadrovi te obrazovanje u sektoru voda.

“Ovaj kongres se održava na nivou cijele BiH i dotiče oblasti koje su bitne za život svih građana kako i za razvoj industrije i privrede u našoj zemlji. BiH ima dobre, kvalitetne i pitke vode i jedna smo od pet zemalja sa najbogatijim vodama u Evropi. Imamo malo prečistaća otpadnih voda u BiH, koje naša vlast ne može finansirati, pa se pristupilo evropskim fondovima koji će kroz određene projekte doprinijeti kvalitetnijim vodama na našem području. Međutim, naša javna komunalna preduzeća koja preuzimaju te prečistaće, obično nemaju dovoljno finansijskih sredstava da ih održavaju. Stoga je danas najavljeno da se ide u projekat modernizacije vodnih usluga u čitavoj BiH koja će doprinijeti da naša voda ipak mora imati ekonomsku cijenu i da ona mora biti značajno veća što će, nažalost, uticati na budžet građana, ali se moraju pronaći sredstva kako bi zadržali kvalitet vode i kako bi se spasili u budućnosti”, objašnjava Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.
“Dvodnevni kongres okupio je više od 60 izlagača, autora i koautora, koji će doprinijeti boljem razvoju u sektoru voda i steći nova znanja koja se rade ne samo u Evropi već i šire”, kazao je Delić.

Organizator drugog bh. kongresa o vodama je Udruženje konsultanata inženjera BiH, a pokrovitelj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. (Belinda Dorić)