Održana edukacija za studente i proizvođače namještaja

Agencija ZEDA u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH održala je edukaciju pod nazivom „Sigurnosni zahtjevi namještaja za odgojno-obrazovne ustanove“.

Tokom edukacije obrađen je Zakon o općoj sigurnosti proizvoda BiH – Praktična primjena, te
Sigurnosni zahtjevi standarda za ispitivanje namještaja za odgojno-obrazovne ustanove.

Tokom edukacije obrađen je Zakon o općoj sigurnosti proizvoda BiH – Praktična primjena, te
Sigurnosni zahtjevi standarda za ispitivanje namještaja za odgojno-obrazovne ustanove.

Edukacije je imala za cilj upoznati učesnike sa Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda BiH, te praktičnim primjerima ispitivanja sigurnosnih zahtjeva koje mora da zadovolji namještaj za odgojno-obrazovne ustanove.

Učešće na edukaciji je bilo besplatno, a svi učesnici su dobili uvjerenje o učešću koje mogu koristiti kao dokaz o stručnom usavršavanju.

Slične edukacije ZEDA će realizovati i u budućnosti.