Udruženja slijepih osoba Zenice i Sarajeva razgovarali o odnosu vlasti prema osobama sa invaliditetom

Savez slijepih Zeničko – dobojskog kantona i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, održali su danas okrugli sto na temu: „Unapređenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, radi izgradnje društva jednakih mogućnosti“.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici javnih ustanova kao i predstavnici i članovi udruženja slijepih koji djeluju na području Zeničko – dobojskog kantona. Detaljno se diskutovalo o implementaciji federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021.

„Federalna Strategija 2016-2021 ima jaku puno ciljeva, ali do sada je samo Sarajevo donijelo lokalni akcioni plan dok ostali kantoni nisu“, kazao je Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji ističe da prva Strategija koja je bila do 2015. godine nije implementirana.

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ukazuje da institucije vlasti i udruženja slijepih lica, trebaju zajedno djelovati na efikasnijoj implementaciji federalne Strategije.

„Ne očekujemo velika sredstva, ovdje je više stvar pristupa, razumijevanja, planiranja i generalnog odnosa za osobe sa invaliditetom“, dodao je Zuko.

Potpredsjednik Saveza slijepih ZDK, Suad Skopljak istakao je da slijepa lica nisu adekvatno priznata u društvu, što dovodi do toga da se suočavaju sa brojnim problemima i poteškoćama. Prema njegovima riječima, naknada za tuđu njegu i pomoć jedino je dobro koje slijepa lica imaju na nivou Federacije.(Irdina Nezić)