Iznosi porodiljske naknade na nivou FBiH i dalje neujednačeni

Već godinama se govori o izjednačavanju prava porodiljskih naknada na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Za sada, sve završava samo na obećanjima dok s druge strane, svaki kanton vodi svoju politiku. Za ove namjene iz kantonalnog budžeta u 2019. godini izdvojeno je deset miliona i stotinu hiljada konvertibilnih maraka.

U Federaciji BiH pravo na porodiljsku naknadu se uređuje Zakonom o radu i Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Federacije BiH u kojem stoji da se procenat visine naknade utvrđuje propisima kantona. Samim tim, naknade su neujednačene, dok su u nekim dijelovima Federacije porodilje uskraćene za ovo pravo. U našem kantonu je, prema izvještajima ombudsmena i drugih institucija, ovo pravo dobro riješeno, a u njemu stoji da svaka zaposlena porodilja ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 80 posto prosječne plate ostvarene u prethodnih šest mjeseci i isplaćuje se u trajanju od 12 mjeseci. „Za sada samo u državnim ustanovama poslodavac plaća razliku od 20 posto do punog iznosa plate. Kada bi se ovo pitanje riješilo na nivou Federacije BiH vjerujem da bi postojao veći interes kod poslodavaca za doplatom preostalih 20 posto, kako bi svaka porodilja imala puni iznos plate“, kaže Azra Šabanovič, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Za ove namjene iz kantonalnog budžeta u 2019. godini izdvojeno je deset miliona i stotinu hiljada konvertibilnih maraka. Za majke u radnom odnosu izdvojeno je blizu sedam miliona. Pravo na naknadu imaju i nezaposlene porodilje i to po tri osnova: pravo na jednokratnu pomoć, pravo na pomoć djeteta u opremi do šest mjeseci, i pravo na opremu za novorođenče. Do ovog perioda i za ovo pravo isplaćeno je 210 hiljada maraka. „Što se tiče trenutne situacije ovo Ministarstvo isplaćuje naknadu kontinuirano i za sada su isplate redovne“, dodaje ministrica Šabanović.

Porodiljska naknada ostvaruje se podnošenjem zahtjeva prema nadležnim Centrima. Posljednja isplata porodiljske naknade za juli bila je početkom ovog mjeseca. (Belinda Dorić)